Specializirane delavnice

 

program_realka

PDF: Predavanja_Realka

Izvajamo naslednja predavanja:

1. Mala šola logopedagogike

K smislu usmerjena pedagogika nam omogoča, da vidimo otroka v ravnovesju in kaj se zgodi, ko kot pedagogi/vzgojitelji/starši ne vidimo otroka kot posameznika, kot nedeljivo celoto telesa, uma in duha. Kot pedagogi imamo to odgovornost, da otroku pomagamo oblikovati zahteve življenja, da razvije sposobnosti in ponovno ujame ravnovesje. Mala šola logopedagogike je primerna za vzgojitelje, učitelje, vodstvene delavce v vrtcih in osnovnih ter srednjih šolah, svetovalne delavce, starše, študente vseh pedagoških smeri, andragoške delavce.

2. Cikel predavanj z naslovom Biti MLAD – imeti ŽIVLJENJE

  • Odkrivanje smisla v vsakdanjem življenju

Viktor E. Frankl je v logoterapiji izpostavil, da je človek svobodno in odgovorno bitje. Predvsem mladostniki zaradi intenzivnega procesa individualizacije mladosti in različnih kriz identitet hitro zapadejo v razmišljanje o brezsmiselnosti življenja. V tem obdobju je močno izpostavljeno vprašanje smisla. Mladostniki ob teh vprašanjih trpijo, saj se velikokrat znajdejo v začaranem krogu situacij, ki niso pravilne.

  • …kljub vsemu reči da težavnemu (agresivnemu) otroku

Ne moremo zanikati dejstva, da smo v dobi, ko otroci res malo cenijo svoje starše, predvsem zaradi odprave pojma avtoritete. Naši mladini je komaj kdaj tako malo bilo dobro, da so komaj kdaj tako malo resnično živeli kot v času naše materialne preskrbljenosti ob duhovnem razsulu. Mar se je sploh mogoče vrniti nazaj, k tistemu odnosu starši-otrok, kjer spoštovanje mlajših do starejših še ima svojo vlogo? Da bi bilo potem otrokom dobro na zemlji …? Kolo razvoja se vrti vedno hitreje, prepad med generacijami je vse širši in medsebojno razumevanje vedno težje. Odgovorili bomo na vprašanje: »Kako to, da imamo pri vedno večjem pedagoškem znanju vedno več problematičnih otrok?«

  • V začaranem krogu brezposelnosti

Velik odstotek mladih danes trpi za t. i. noetično disonanco. Čeprav vzgoja razvajenih staršev rojeva razvajene otroke, so med njimi tudi takšni, ki so resni, odgovorni, vedo, kaj je potrebno narediti, da bi se stvari spremenile na bolje, a ob vsem tem dvomijo, predvsem zaradi t. i. družbe tveganja, da bi se od tega karkoli uresničilo. Občutijo močno resignacijo, iz katere ne najdejo izhoda. Postavljeni so pred mnoge izzive, a redko dobijo vzpodbudo, da bi se jih lotili. Ne poznajo odgovornosti do samega sebe in do življenja, ki jim je bilo dano. Pri reševanju težav prehitro obupajo in prelagajo odgovornost na druge. Ne znajo poiskati smisla kakršnekoli situacije, nimajo jasno zastavljenih ciljev, ki bi jim velikokrat znali pomagati poiskati pravo pot. Ruševine brezposelnosti morajo postati nov izziv, na katerem se lahko začne graditi nova prihodnost. Brezposelnost je potrebno pustiti v preteklosti, v sedanjosti pa razmišljati o tem, kaj še lahko jaz storim, da se brezposelnosti rešim ali pa vsaj tega občutka otopelosti.

  • Vzgoja za smisel, vzgoja za odgovornost, red in vztrajnost

Živimo v času, ko bi za otroka naredili prav vse. Če delamo vse za otroka, potem otroku nič več ne preostane, kajti otroku vzamemo iz rok lastno dejavnost, odvečna mu je lastna pobuda, otrok dobi vtis, da je naše prizadevanje zanj le naš interes, naša korist – ne njegova. Otrok takrat dobi občutek, da sta učenje in uspeh korist staršev, v učenju ne vidi nobenega smisla, ima izgubljeno otroštvo in mladi zaradi tega izredno počasi postajajo zreli (umetno zelo hitro zorijo).

  • Nekemične zasvojenosti otrok in mladostnikov: sodobni mediji in zasvojenosti z internetom, zasvojenost s seksualnostjo

Gre za bolezni, pri katerih se za doseganje omamnega stanja ali olajšanje psihičnih bolečin kompulzivno zlorablja neko vedenje (prekomerno uživanje/odrekanje hrane, zadolževanje, igrice na računalniku ipd.). Diagnostični kriterij takšnih zasvojenosti je izguba nadzora in zasvojeni to počno kljub temu da se zavedajo škode, ki nastaja kot posledica. Pogledali si bomo, kako nastane ta zasvojenski ciklus in kako ga kot starši lahko preprečimo.

  • Novodobne depresije mladostnikov – kako jih prepoznati in pomagati

Vedno več mladostnikov nad 20. let (tudi pod 20 niso več nobena izjema) doživlja življenje kot nesmiselno. Njihov dolgčas, brezciljnost, nejasen obup, brezvoljnost, praznota, občutki nesmiselnosti in naveličanosti se eskalirajo v noogeno depresijo – depresija, ki ima odraz duhovne praznine. Mladostniki so prepuščeni sami sebi in niso več sposobni uresničevati svojih življenjskih nalog. Kako stati ob strani bivanjsko prikrajšanemu otroku?

3. Šola za starše (cikel mesečnih predavanj po različnih tematikah predšolskih in šolskih otrok)

Gre za eno izmed oblik sodelovanja s starši, kjer se pogovarjamo o razvoju in vzgoji otrok, izmenjujemo izkušnje ter iščemo odgovore na različna vprašanja in dileme staršev. Dotikamo se različnih tematik, od trme, agresivnosti, navezanosti, čustvene stiske otrok, reševanje stisk, delovne navade otrok doma in v vrtcu/šoli, motivacija otrok, samozavest pri otroku, varno in brezskrbno otroštvo, čustveni razvoj otrok, nasilja.

4. Uvajalni seminar v predšolsko in šolsko mediacijo

Predstavitev mediacije in njenega pomena pri razreševanju konfliktov. Otroci so dobri teoretiki, znajo povedati, kaj je bilo narobe v neki situaciji, kako bi morali ravnati, da bi bilo prav, in kaj jih moti. Pomen mediatorja je, da ne rešuje spora namesto nekoga, ampak le pomaga dvema, ki sta se sprla, da spor rešita sama. Naučiti otroke postati dober mediator pa ni lahka naloga.

 

5. Kako si najti primerno mesto v družbi?

Delavnica je namenjena tistim, ki bi se radi aktivno vključili v nove socialne mreže, izboljšali komunikacijske vzorce ter dvignili svojo samozavest.

7. Zasvojenost od seksualnosti

Podiramo tabuje in odkrivamo odvisnost do seksualnosti. Zasvojeni v najglobljem kotičku srca skrivajo misel, da so tako slabi, da niso vredni ljubezni. Igrajo se različne igre, da postanejo neopaženi.

8. Kako stopam pred množico – javno nastopanje 

Predavanje je namenjeno dvigu samozavesti in premagovanju strahu pred javnim nastopanjem.

9. V iskanju smisla življenja in samega sebe

Življenje nam nenehno postavlja vprašanja, na katera smo izzvani, da odgovarjamo. Pomembno pa je tudi to, da razvijemo krila. Da se odločamo po svoji vesti, da sprejemamo odgovornosti in da se zavedamo tega, da smo mi sami tudi za vzgled komu drugemu. Človek mora biti usmerjen ciljno, da vidi smisel. Ne glede na vse ovire, ki se nam pojavijo na poti, je ravno in edino samo človek sposoben se dvigniti nad te ovire, če vemo, za koga, kaj in zakaj.

10. Vprašanja ob tragični trojki človeškega bivanja: trpljenje, smrt krivda

Predavanje namenjeno razčlembi tragične trojke. Posledica tragične trojke človeškega bivanja je trpeči človek. Usodnega trpljenja se ne da spremeniti, spremeni pa se lahko človek sam, če zavzame smiselno stališče do svojega trpljenja. S tem se mu začnejo odpirati nove možnosti za ustvarjalno in doživljajsko udejanjanje smisla. Kadarkoli se človek znajde v neizbežnem, neizogibnem položaju, kadar se mora soočiti z usodo, ki je ni mogoče spremeniti, takrat je človeku dana zadnja priložnost, da uresniči najvišjo vrednoto, da izpolni najgloblji smisel, smisel trpljenja.

11. Zakaj nam v odnosih ne gre?

Še posebej takrat, ko v novi zvezi dobimo v osnovi enakega partnerja, kot je bil prejšnji – enak tip človeka, le v drugačni opravi. Pogosto vprašanje, ki si ga zastavimo, je: »Zakaj vedno naletim na napačnega?« Vabljeni, da skupaj odgovorimo na najbolj aktualna vprašanja odnosov.

12. Vprašanja o smislu, ki si ga zastavljamo na starost (za starejše)

Doživljati življenje kot smiselno pomeni videti svoje življenjsko poslanstvo v cilju, ki ga je treba doseči, in v vrednotah, ki jih je treba uresničiti. Nekateri starejši spontano naredijo osebno življenjsko bilanco, iščejo smisel življenja in se soočajo s smrtjo.

13. Poklic, ki me kliče

Dejstvo je, da se osnovnošolci s svojo poklicno in izobraževalno prihodnostjo ne obremenjujejo, saj le-to prelagajo na kasnejša leta (zadnji letniki srednje šole). Zelo malo je takšnih, ki že ob zaključku OŠ vedo, katero poklicno šolo bodo izbrali. Pomembno vlogo pri tem pa imamo tudi starši, vzgojitelji in učitelji, saj z zgodnjo usmerjenostjo v aktivnosti, ki jih otrok rad počne, otroku pomagamo do lažjih odločitev.