Lektoriranje

Lektoriranje daljših besedil (diplomske, seminarske itd.): 1,20 € na stran, 1500 znakov brez presledkov.

Lektoriranje krajših besedil: 6,70 € na stran.

Besedila lahko pošljete na naslov: jasna.colneric@gmail.com