O nas

Poslanstvo REALKE

Poslanstvo REALKE je zagotavljanje kakovostnih vsebin za prenos znanja na področju vzgoje in izobraževanja ter svetovalnega dela. Realka svoje poslanstvo uresničuje s skrbnim, vestnim in poštenim delovanjem v tesnem sodelovanju z uporabniki. Pri tem skrbi za nenehen strokovni razvoj, krepi odgovornost in gradi odgovorne odnose med zaposlenimi in uporabniki, stremi k napredku, kjer ne pozabi na inovacije, kakovost, odločnost, resnico, raziskave, tradicijo in razvoj.

Vizija REALKE

Vizija REALKE je postati napredno, razvojno naravnano podjetje. Želimo postati najboljši v tem, kar delamo na širšem območju in tudi mednarodno. Želimo biti prepoznavni po odlično opravljenih storitvah, po odgovornem in profesionalnem odnosu do uporabnikov. Želimo ostati hitro rastoče podjetje, ki temelji predvsem na odgovornosti do zaposlenih in uporabnikov, saj se zavedamo, da odgovorni odnosi, ki izhajajo iz podobne vizije, dolgoročno pomenijo tudi odlične rezultate. In odlični rezultati so nam pomembni.

Jasna ColneričRealko vodi in usmerja Jasna Colnerič, ki zase pravi: “Moja izobraževalna pot se še ni končala. Nadaljuje se tudi tam, kjer so mi še pred leti rekli, da ne bom zmogla. Učenci so in bodo vedno moj kompas. Verjamem v njih tudi takrat, ko se zdi, da ni rešitve. Verjamem pa tudi v vsakega pedagoškega delavca, ki dela z in za otroke, da se zna orientirati tudi po svojem notranjem, pedagoškem kompasu, ki je velikokrat strateškega pomena, da otrok prepozna svojo vrednost, svoje sposobnosti, da lahko začne graditi zdravo jedro uspešnega človeka.”