Revija Realka

Strokovna revija Realka s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih 

ISSN 2784-6903

Revija Realka je vpisana v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, pod zaporedno številko 2465. Namen in javni interes revije je objavljanje člankov strokovnih delavcev s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, srednješolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih – s tega področja tudi objavlja različne strokovne vsebine/članke (projekti, delavnice, novitete idr.) z namenom, da se predstavijo vsebine dobrih praks z omenjenega področja.

1.številka (01/2021|13. oktober 2021): Realka – 01/2021|13. oktober 2021

2. številka (02/2021| 8. november 2021): Realka (02/2021)| 8. november 2021

3. številka  (03/2021|13. november 2021): Realka (03/2021|13. november 2021)

4. številka  (04/2021|26. november 2021): Realka (04/2021|26. november 2021)