Arhiv oznak: REALKA

Dobrodošli na spletni strani REALKE!

Podjetje se ukvarja z naslednjimi krovnimi dejavnostmi:

  • lektoriranje besedil,
  • izdajanje digitalnega strokovnega časopisa REALKA, ki je namenjen pedagoškim delavcem v vzgoji in izobraževanju s področja predšolskega dela, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih,
  • izvajanje specializiranih pedagoških delavnic s področja pedagoškega dela,
  • izvajanje tečajev slovenščine za tujce (A1, A2, C1 raven) in priprave na izpit na A1, A2 in C1 ravni,
  • izvajanje tečajev za strokovni izpit, slovenščina,
  • pogrebni govori.